Każdy, kto myśli poważnie o sprzedaniu swojego domu, mieszkania czy innej nieruchomości, chciałby to zrobić możliwie najszybciej, bezstresowo, a także uzyskać satysfakcjonującą cenę.

Wielu właścicieli i najemców ma problemy ze znalezieniem klientów na swój nieruchomość, a także spotyka się z długotrwałą niemożnością sprzedaży lub wynajmu, co zwykle jest efektem złego stanu technicznego lub nieatrakcyjnego wyglądu.
Wychodząc naprzeciw tego typu problemom, proponujemy Państwu usługę Rewitalizacji Nieruchomości, polegającą na kompleksowym przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu.

Rewitalizacja to sposób przygotowania nieruchomości, pozwalający szybko i efektywnie przyciągnąć większą ilość potencjalnych klientów oraz często osiągnąć cenę zgodna z oczekiwaniami.

Rewitalizacja to w porównaniu z wartością nieruchomości niewielka, lecz opłacalna inwestycja nie przekraczająca 1-1,5% wartości nieruchomości. Ma na celu zaprezentowanie największych zalet, wydobyciu tego, co warte podkreślenia , oraz schowanie w tle tego wszystkiego, co wpływa na  zniechęcenie potencjalnego nabywcy do złożenia oferty zakupu czy najmu.

Oferujemy Państwu
1.  Konsultacje  obejmujące  analizę nieruchomości zewnątrz i wewnątrz pod kątem jej zalet i wad dla potencjalnego nabywcy; identyfikację przeszkód i błędów, które należy wyeliminować i skorygować.

2.  Raport pisemny wykonany na podstawie analizy, zawierający ocenę stanu istniejącego, listę sugerowanych zmian i działań z uwzględnieniem ustalonego budżetu.

3.  Realizację projektu - wykonamy i poprowadzimy za Państwa całość bądź część przedsięwzięcia.
     Realizacja obejmuje :
     - ,,odgracenie" oraz organizację wywozu śmieci i odpadów.
     -  sprzątanie, mycie i  czyszczenie.
     -  wykonanie drobnych modernizacji i napraw.
     -  re-aranżację i re-dekorację wnętrza.
     -  wykonanie planu mieszkania oraz zdjęć wnętrza do oferty zamieszczanej na internecie.

4. Przygotowanie nieruchomości pod wynajem obejmujące :
     -  ,,odgracenie" oraz organizację wywozu śmieci i odpadów.
     -   sprzątanie.
     -   odświeżenie i stylizację przed kolejnym wynajmem.
     -   wykonanie drobnych modernizacji i napraw.
     -   re-aranżację i re-dekorację wnętrza.

Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży zajmuje do 10 dni roboczych.
Cena usługi jest ustalana indywidualnie i zależy od zakresu zleconych prac i usług.

W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z naszym specjalistą,
który koordynuje tą usługę.

Kontakt: Patrycja Woch  tel. 509 799 703  email: info@vettrianodesign.com.pl