Na tym Kongresie WGN o/Chrzanów otrzymał brokera za 2009 r.